Denne hjemmeside bruger cookies, til at forbedre brugeroplevelsen. Ved at bruge dette website, gives der samtykke til alle cookies i forbindelse med vores cookie politik.   
Accepter

Kommuner

eLægen.dk yder flere forskellige services til kommunal sundhed:

  • Videokonsultationer med lægevagt til f.eks. hjemmepleje og nyligt udskrevne borgere.
  • Videokonsultationer med speciallæger til socialrådgivere, der har behov for råd til forløbsvurdering.
  • Attestskrivelser når der er behov for hurtig sagsbehandling (indenfor 48 timer).

Formålet med vores ydelser er at højne kvaliteten af pleje og behandling i det kommunale sundhedstilbud. Vores vision er, at vi ønsker at medvirke til at nedbringe antallet af unødvendige genindlæggelser.

I 2014 var der i alt henholdsvis 62.000 genindlæggelser og 175.000 korttidsindlæggelser i de danske kommuner. Hos ældre på 65 år eller over var genindlæggelsesfrekvensen 9% af alle indlæggelser. En høj forekomst af disse gen- og korttidsindlæggelser kan i visse tilfælde undgås med de rette kommunale indsatser. Vores virksomhed yder telemedicinske services til private og kommuner i form af online lægekonsultationer med erfarne læger indenfor flere forskellige specialer. Konceptet tager udgangspunkt i patienten, når kommunens ansatte har brug for rådgivning omkring en patient og dennes sygdomstilstand. Rent praktisk betyder det fx, at personalet i hjemmeplejen, socialrådgiverne eller patienten selv kan diskutere sundhedsfaglige spørgsmål direkte med en læge via et videolink på iPad, smartphone eller på en computer. Der er ingen ventetider når personalet eller patienten skal rådføre sig med en læge, og det hele kan foregå i patientens eget hjem uden unødvendige kørsler.