Oli Dalsgard

Specialer: Lungemedicin

SpeciallægeÓli Dalsgard er tilknyttet Lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. I kraft af sine mange års erfaring har Óli stort overblik og kendskab til KOL (rygerlunger), astma og lungekæft. I en længere årrække undervist såvel sygeplejestuderende og sygeplejersker som lægestuderende og yngre læger i team-træning, bed-side i kliniske sammenhænge og traditionel kursusundervisning.

Udvidet


Uddannelse

Lægeembedseksamen, Københavns Universitet, 1996Erfaring

Hjerte- og Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre

Lungemedicinsk afdeling, Holbæk sygehus

Lungemedicinsk afdeling, Gentofte sygehusTillids- & Bestyrelsesposter:

Afsnitsansvarlig Overlæge Lungemedicinsk Afdeling 220, Hvidovre Hospital siden 2011

Arbejder herudover som en del af den nye struktur i Hovedstadens Planområde
Syd, også på Amager Hospitals Lungeafdeling og Ambulatorium, samt i udefunktion på Bornholm Sygehus Lungemedicinske Ambulatorium.

Desuden fra i løbet af 2016 som lungemedicinsk støtte på Medicinsk Afdeling Glostrup.

Få en online lægekonsultation med privat lægevagt

KOM I GANG NU