Rasmus Thomsen

Specialer: Hæmatologi (blodsygdomme)

Speciallæge. Rasmus Heje Thomsen er specialist i blodsygdomme og har ansvar for lymfekræft behandlingen på Roskilde sygehus. Rasmus har et stort kendskab til intern medicinske og hæmatologiske (blodsygdomme)problemstillinger fra flere hospitaler. Igennem flere år har Rasmus været tilknyttet University of Oxford, hvor fokus har været på faget Evidens-baseret medicin.

Uddannelse:

Københavns Universitet: Lægevidenskabelig embedseksamen 2005
University of Oxford, England: Evidens-baseret medicin, afsluttes september 2016


Erfaring:
Turnus i ortopædkirurgi, intern medicin, almen medicin Slagelse og Sorø, 2004
Introduktionsstilling i klinisk onkologi, Rigshospitalet, 2006
Specialist uddannelse i onkologi, Righospitalet & Roskilde sygehus, 2007
Specialist uddannelse i Intern medicin & Hæmatologi, 2009
Ansat som afdelingslæge på Roskilde Sygehus med ansvar for lymfekræft, 2015Publikationer:

Positive results with haematology webcasting for junior doctors
Raaschou-Jensen K, Thomsen RH, Gang AO, Do T, Aagaard T, Niemann C, Bjerrum OW.
Ugeskr Laeger. 2016 Jan 11;177(2).

Malignant lymphoma complicated with posterior reversible encephalopathy
Thomsen RH, Zakarian K, Hansen PB.
Ugeskr Laeger. 2015 Sep 7;177(37)Tillids- & Bestyrelsesposter:
Ansat i Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) som medicinsk sekretær indenfor bivirkninger til lægemidler

Få en online lægekonsultation med privat lægevagt

KOM I GANG NU