Hvem er vi?

Hos eLægen.dk kan du komme i kontakt med læger indenfor mange forskellige specialer. Nedenfor kan du se nogle af de læger, vi har tilknyttet, og læse deres CV. Hvis du ønsker at tale med én bestemt læge, så kan du bestille en tid, når det passer dig. Hvis du har behov for akut lægehjælp, så kan du komme direkte igennem til en af vores akutlæger uden ventetid.

David Bregnbak


Specialer: Dermatologi (hudsygdomme)

Speciallæge og Ph.D. David Bregnbak har igennem mange år arbejdet med hudsygdomme og arbejder til dagligt på forskellige hudlægepraksisser i København og omegn. Han har ligeledes forsket inden for hudsygdomme bl.a. med 20 publikationer i internationale tidsskrifter samt forfattet flere kapitler i dermatologiske lærebøger..

Oli Dalsgard


Specialer: Lungemedicin

Speciallæge Óli Dalsgard er tilknyttet Lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. I kraft af sine mange års erfaring har Óli stort overblik og kendskab til KOL (rygerlunger), astma og lungekæft. I en længere årrække undervist såvel sygeplejestuderende og sygeplejersker som lægestuderende og yngre læger i team-træning, bed-side i kliniske sammenhænge og traditionel kursusundervisning.

Anja Fabrin


Specialer: Thoraxkirurgi hjertekirurgi

Speciallæge Anja Fabrin har speciale i thoraxkirurgi (hjertesygdomme).

Adam Ghotbi


Specialer: Kardiologi (hjertesygdomme)
Akutlæge
Lægevagt

Reservelæge, Ph.d. Adam Ghotbi har flere års erfaring inden for intern medicin, kardiologi samt akutmodtagelsen. Desuden har han i en årrække arbejdet som lægevagt i både Danmark, Norge og Sverige. I øjeblikket arbejder og forsker Adam indenfor hjertesygdomme med flere videnskabelige udgivelser bag sig og er tilknyttet Rigshospitalet.

Amandus Gustafsson


Specialer: Ortopædkirurgi

Speciallæge Amandus Gustafsson kan rådgive dig omkring ortopædkirurgiske tilstande, dvs. lidelser i bevægeapparatet. Det kan dreje sig om sportsskader, muskel- og ledsmerter, brækkede knogler og forstuvninger samt tidligere og planlagte operative indgreb Han har mange års erfaring med ortopædkirurgi med ansættelser på bl.a. Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Køge Sygehus. Han har indsigt i en bred vifte af ortopædiske specialer. Amandus er professionel og dedikeret til sit arbejde med patienter. Han sætter sig grundigt ind i din problemstilling og søger altid at give sine patienter gennemgående viden om deres sygdomme og symptomer baseret på nyeste videnskabelig research.

Mette Gyldenløve


Specialer: Dermatologi (hudsygdomme)

Mette Gyldenløve er speciallæge i hudsygdomme samt ph.d. og er uddannet fra Københavns Universitet i 2009. Hun har lige siden arbejdet med hudsygdomme, både i form af klinisk arbejde og forskning. Sidstnævnte har især omhandlet hudsygdommen psoriasis og omfatter bl.a. 34 publikationer i videnskabelige tidsskrifter. Mette har ad flere omgange arbejdet som læge i udlandet, bl.a. på Færøerne og i Grønland. Ydermere er Mette en erfaren underviser og har siden 2014 været udpeget som fast komitémedlem i Region Hovedstadens videnskabsetiske komité.

Alexander Kyhnel


Specialer: Øjenlæge (ophtalmolog)

Speciallæge Alexander Kyhnel har lang erfaring indenfor øjensygdomme. Han kan hjælpe med rådgivning omkring medicinske og kirurgiske øjenlidelser. Det kan f.eks. være i form af rådgivning efter udskrivelse fra sygehus eller hjælp til sygdomsforståelse hos dig, der har et længere kronisk forløb.

Christian Stefan Legind


Specialer: Psykiatri

1. reservelæge og ph.d. Christian Legind arbejder til dagligt på psykiatrisk afdeling og har flere års erfaring indenfor psykiatri. Christian forsker indenfor skizofreni og udgivet flere artikler på området. Christian kan give en uafhængig vurdering og afklare behov for forløb hos psykiater eller psykolog. Desuden han Christian rådgive inden for moderat til svær depression samt rådgivning om svær stress-reaktion.

Matias Greve Lindholm


Specialer: Kardiologi (hjertesygdomme)

Speciallæge, Ph.d. Matias Lindholm er tilknyttet Rigshospitalet, hvor han til daglig arbejder med patienter med blodpropper i hjertet samt på intensivafsnittet med patienter, der har haft hjertestop. Desuden har Matias bred erfaring indenfor hjertesygdomme såsom rytmeforstyrrelser og hjertesvigt. Ved siden af jobbet er Matias en engageret underviser og forfatter til flere artikler i internationale tidskrifter.

Morten Møller


Specialer: Neurologi (hjerne- og nervesygdomme)

Speciallæge Morten Møller har arbejdet på flere neurologiske afdelinger og har en bred erfaring indenfor neurologiske lidelser, herunder bevægeforstyrrelser, muskelsygdomme, degenerative neurologiske tilstande, hovedpine og epilepsi. Morten Møller er afdelingslæge på Roskilde Sygehus, hvor han varetager patienter med sklerose samt apopleksi (blodprop i hjernen).

Camilla Hjorth Nielsen


Specialer: Psykiatri

Speciallæge Camilla Nielsen har bred erfaring fra flere psykiatriske hospitaler og igennem de seneste år haft egen klinik. Camilla Nielsen har desuden en 2-årig specialist uddannelse i Acceptance & Commitment Therapy, ACT-Danmark & ACT-klinikken. Yderligere er hun uddannet i kognitiv adfærdsterapi samt psykodynamisk psykoterapi.

Christina Norrbom


Specialer: Gynækologi og obstetrik

Speciallæge Christina Norrbom har en bred baggrund inden for Gynækologi og Obstetrik. Hun har beskæftiget sig indgående med Obstetrik (som fødselslæge) og har desuden været medansvarlig for og -forfatter til flere nationale guidelines indenfor obstetrik. Hun har en PhD inden for gynækologiske og andre mavetarmoperationers risiko for at give tarmslyng som senere komplikation i livet. De sidste 5 år har Christina arbejdet som fertilitetslæge, hvor hun rådgiver patienter og par i forhold til deres fertilitet. Hun hjælper med opnåelse af graviditet både ved insemination, IVF/ICSI og ægdonation og har indgående kendskab til de udfordringer man kan møde på sin vej i dette felt.

Selim Ozel


Specialer: Akutlæge

Speciallæge Selim Ozel har en bred erfaring fra flere kirurgisk og medicinske afdelinger, hvor han har behandlet patienter med akut opstået sygdomme. Desuden har Selim igennem flere år undervist medicin- , sygepleje og tandlægestuderende i anatomi og sygdomslære. Selim er medforfatter til en lærebog for sygeplejestuderende.

Sasa Randelovic


Specialer: Rygkirurgi
Ortopædkirurgi

Rygspecialist Sasa Randelovic er til daglig afdelinglæge indenfor Ortopædkirurgi Center for planlagt kirugi i Silkeborg, fagområdet for ryg, mirkoskopisk hold.

Leif Ascanius Sol


Specialer: Psykolog

Autoriseret Psykolog. Leif Ascanius Sol har i 12 år arbejdet på Akut Skadebehandling og er specialist i stress. Han har arbejdet med coaching i forhold til akutte stress påvirkninger og kriser såvel som langvarig stress og nedslidning. Leif Ascanius Sol er uddannet fra Københavns Universitet i almen psykologi. Han har speciale i krise- og katastrofepsykologi og har udover stress tilfælde beskæftiget sig med et bredt spekter af psykologiske problemer herunder misbrugs problematikker, omsorgssvigt, børne- og ungdoms problematikker. En psykolog video-konsultation varer 55 minutter.

Jakob Terkelsen


Specialer: Akutlæge
Lægevagt

Speciallæge i almen medicin Jakob Terkelsen har meget bred erfaring inden for talrige specialer og er ved at færdiggøre sin speciallæge uddannelse inden for almen medicin.

Maj-Lise Thal Jensen


Specialer: Jordemoder

Jordemoder. Maj-Lise har 12 års erfaring som jordemoder. Hun brænder for fødslerne og stræber efter en fødslesoplevelse, hvor hele familien kommer styrkede, velinformerede og trygge igennem en naturlig del af livet. Maj-Lise er tilhænger af, at vi skal udnytte alle de kræfter og ressourcer vi har i os som mennesker, men samtidig ikke være bange for at benytte moderne viden og teknokologi.

Martin Tolsgaard


Specialer: Gynækologi og obstetrik
Lægevagt

Speciallæge i gynækologi og obstetrik (kvindesygdomme), Martin G. Tolsgaard, ph.d., dr.med. Han har arbejdet indenfor gynækologi, intern medicin, ortopædkirurgi, børnesygdomme, psykiatri og neurologi. Martin har desuden publiceret adskillige videnskabelige artikler om uddannelse indenfor medicin og kirurgi.