Denne hjemmeside bruger cookies, til at forbedre brugeroplevelsen. Ved at bruge dette website, gives der samtykke til alle cookies i forbindelse med vores cookie politik.   
Accepter

Hvem er vi?

Hos eLægen.dk kan du komme i kontakt med læger indenfor mange forskellige specialer. Nedenfor kan du se nogle af de læger, vi har tilknyttet, og læse deres CV. Hvis du ønsker at tale med én bestemt læge, så kan du bestille en tid, når det passer dig. Hvis du har behov for akut lægehjælp, så kan du komme direkte igennem til en af vores akutlæger uden ventetid.

profile picture

Mogens Bernsdorf

1. reservelæge, Ph.D. Mogens Bernsdorf har beskæftiget sig med kræft både som læge samt forsker i snart 10 år. Igennem sit arbejde på onkologiske afdelinger på både Rigshospitalet og Hillerød sygehus har Mogens erfaring indenfor de fleste kræftformer. Desuden fungerer Mogens som lægelige-konsulent for Kræftens Bekæmpelse.

profile picture

David Bregnbak

ud af 47 bedømmelser

Speciallæge og Ph.D. David Bregnbak har igennem mange år arbejdet med hudsygdomme og arbejder til dagligt på forskellige hudlægepraksisser i København og omegn. Han har ligeledes forsket inden for hudsygdomme bl.a. med 20 publikationer i internationale tidsskrifter samt forfattet flere kapitler i dermatologiske lærebøger.

profile picture

Anders Christensen

1. reservelæge. Anders Christensen har igennem en årerække arbejdet på øre-næse-hals afdelingerne på Rigshospitalet, Bispebjerg samt Slagelse syeghus. Han har desuden forsket indenfor hoved-hals kræft og har flere videnskabelige publikationer bag sig. Anders har flere års erfaring i at undervise og formidler sin forskning.

profile picture

Oli Dalsgard

Speciallæge Óli Dalsgard er tilknyttet Lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. I kraft af sine mange års erfaring har Óli stort overblik og kendskab til KOL (rygerlunger), astma og lungekæft. I en længere årrække undervist såvel sygeplejestuderende og sygeplejersker som lægestuderende og yngre læger i team-træning, bed-side i kliniske sammenhænge og traditionel kursusundervisning.

profile picture

Anja Fabrin

Speciallæge Anja Fabrin har speciale i thoraxkirurgi (hjertesygdomme).

profile picture

Læge Falck Lægehuse

Kun for Falcks Lægehuse

profile picture

Simon Gartner

ud af 2 bedømmelser

Speciallæge Simon Gartner er speciallæge i psykiatri og arbejder til dagligt med akutte psykiatriske sygdomme. Han har erfaring med arbejde på borgere, der er indlagt på hospitaler samt arbejde med akut psykiatrisk lægevagt.

profile picture

Adam Ghotbi

ud af 34 bedømmelser

Reservelæge, Ph.d. Adam Ghotbi har flere års erfaring inden for intern medicin, kardiologi samt akutmodtagelsen. Desuden har han i en årrække arbejdet som lægevagt i både Danmark, Norge og Sverige. I øjeblikket arbejder og forsker Adam indenfor hjertesygdomme med flere videnskabelige udgivelser bag sig og er tilknyttet Rigshospitalet.

profile picture

Amandus Gustafsson

ud af 15 bedømmelser

Speciallæge Amandus Gustafsson kan rådgive dig omkring ortopædkirurgiske tilstande, dvs. lidelser i bevægeapparatet. Det kan dreje sig om sportsskader, muskel- og ledsmerter, brækkede knogler og forstuvninger samt tidligere og planlagte operative indgreb Han har mange års erfaring med ortopædkirurgi med ansættelser på bl.a. Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Køge Sygehus. Han har indsigt i en bred vifte af ortopædiske specialer. Amandus er professionel og dedikeret til sit arbejde med patienter. Han sætter sig grundigt ind i din problemstilling og søger altid at give sine patienter gennemgående viden om deres sygdomme og symptomer baseret på nyeste videnskabelig research.

profile picture

Mette Gyldenløve

ud af 1 bedømmelse

Mette Gyldenløve er 1. reservelæge samt ph.d. og er uddannet fra Københavns Universitet i 2009. Hun har lige siden arbejdet med hudsygdomme, både i form af klinisk arbejde og forskning. Sidstnævnte har især omhandlet hudsygdommen psoriasis og omfatter bl.a. 34 publikationer i videnskabelige tidsskrifter. Mette har ad flere omgange arbejdet som læge i udlandet, bl.a. på Færøerne og i Grønland. Ydermere er Mette en erfaren underviser og har siden 2014 været udpeget som fast komitémedlem i Region Hovedstadens videnskabsetiske komité.

profile picture

Eva Konge

1.reservelæge. Eva Konge har adskillige års erfaring indenfor børne- og ungdomspsykiatri. Hun har arbejdet med børn i flere aldersgrupper og med mange forskelligartede lidelser, herunder spiseforstyrrelser. Til dagligt arbejder Eva på en lukket børnepsykiatrisk afdeling.

profile picture

Alexander Kyhnel

Speciallæge Alexander Kyhnel har lang erfaring indenfor øjensygdomme. Han kan hjælpe med rådgivning omkring medicinske og kirurgiske øjenlidelser. Det kan f.eks. være i form af rådgivning efter udskrivelse fra sygehus eller hjælp til sygdomsforståelse hos dig, der har et længere kronisk forløb.

profile picture

Christian Stefan Legind

1. reservelæge og ph.d. Christian Legind arbejder til dagligt på psykiatrisk afdeling og har flere års erfaring indenfor psykiatri. Christian forsker indenfor skizofreni og udgivet flere artikler på området. Christian kan give en uafhængig vurdering og afklare behov for forløb hos psykiater eller psykolog. Desuden han Christian rådgive inden for moderat til svær depression samt rådgivning om svær stress-reaktion.

profile picture

Matias Greve Lindholm

ud af 1 bedømmelse

Speciallæge, Ph.d. Matias Lindholm er tilknyttet Rigshospitalet, hvor han til daglig arbejder med patienter med blodpropper i hjertet samt på intensivafsnittet med patienter, der har haft hjertestop. Desuden har Matias bred erfaring indenfor hjertesygdomme såsom rytmeforstyrrelser og hjertesvigt. Ved siden af jobbet er Matias en engageret underviser og forfatter til flere artikler i internationale tidskrifter.

profile picture

Peter Mogensen

profile picture

Morten Møller

Speciallæge Morten Møller har arbejdet på flere neurologiske afdelinger og har en bred erfaring indenfor neurologiske lidelser, herunder bevægeforstyrrelser, muskelsygdomme, degenerative neurologiske tilstande, hovedpine og epilepsi. Morten Møller er afdelingslæge på Roskilde Sygehus, hvor han varetager patienter med sklerose samt apopleksi (blodprop i hjernen).

profile picture

Camilla Hjorth Nielsen

ud af 1 bedømmelse

Speciallæge Camilla Nielsen har bred erfaring fra flere psykiatriske hospitaler og igennem de seneste år haft egen klinik. Camilla Nielsen har desuden en 2-årig specialist uddannelse i Acceptance & Commitment Therapy, ACT-Danmark & ACT-klinikken. Yderligere er hun uddannet i kognitiv adfærdsterapi samt psykodynamisk psykoterapi.

profile picture

Kirsten Nielsen

Fysioterapeut. Kirsten Nielsen er uddannet fysioterapeut og har erfaring med • Idrætsskader og skadesforebyggende træning. • Neurologiske problemstillinger. • Rygsmerter. • Fysisk aktivitet til folk med diabetes og hjerte/lunge-sygdomme.

profile picture

Christina Norrbom

Speciallæge Christina Norrbom har adskillige års kliniske ansættelser bag sig, heraf de sidste 6 år indenfor gynækologi og obstetrik (fødselslæge). Hun har en særlig interesse for den komplicerede obstetrik og har desuden været medansvarlig for og -forfatter til flere nationale guidelines indenfor obstetrik. Christina har flere videnskabelige arbejder bag sig og nu ved at færdiggøre en ph.d. indenfor fødselssygdomme.

profile picture

Selim Ozel

Reservelæge Selim Ozel har en bred erfaring fra flere kirurgisk og medicinske afdelinger, hvor han har behandlet patienter med akut opstået sygdomme. Desuden har Selim igennem flere år undervist medicin- , sygepleje og tandlægestuderende i anatomi og sygdomslære. Selim er medforfatter til en lærebog for sygeplejestuderende.

profile picture

Sasa Randelovic

Rygspecialist Sasa Randelovic er til daglig afdelinglæge indenfor Ortopædkirurgi Center for planlagt kirugi i Silkeborg, fagområdet for ryg, mirkoskopisk hold.

profile picture

Knud Rasmussen

Overlæge, dr.med. Knud Rasmussen er speciallæge i intern medicin og specialist i nyresygdomme. Han har over 40 års klinisk erfaring med patienter, undervisning og ledelse. Knud Rasmussen har igennem sin karriere skrevet utallige videnskabelige artikler foruden vejledt adskillige yngre forskere. Knud har ud over sin overlægestilling desuden bestredet kliniske lektorater ved Københavns Universitet og er nu formand for Videnskabetisk komité i Region Sjælland samt medlem af den Nationale Videnskabsetiske Komité.

profile picture

Nicolai Schultz

profile picture

Michael E Schultz-Larsen

ud af 11 bedømmelser

1. reservelæge Michael Schultz-Larsen kan rådgive dig omkring ortopædkirurgiske tilstande, dvs. lidelser i bevægeapparatet. Det kan dreje sig om sportsskader, muskel- og ledsmerter, brækkede knogler og forstuvninger samt tidligere og planlagte operative indgreb.

profile picture

Leif Ascanius Sol

Autoriseret Psykolog. Leif Ascanius Sol har i 12 år arbejdet på Akut Skadebehandling og er specialist i stress. Han har arbejdet med coaching i forhold til akutte stress påvirkninger og kriser såvel som langvarig stress og nedslidning. Leif Ascanius Sol er uddannet fra Københavns Universitet i almen psykologi. Han har speciale i krise- og katastrofepsykologi og har udover stress tilfælde beskæftiget sig med et bredt spekter af psykologiske problemer herunder misbrugs problematikker, omsorgssvigt, børne- og ungdoms problematikker. En psykolog video-konsultation varer 55 minutter.

profile picture

Peter Tengberg

Peter Tengberg er speciallæge i Ortopædkirurgi og ph.d. Peter er specialist i skader på knogler, muskler og led. Peter har stor erfaring med operationer af bevægeapparatet og udfører årligt mere end 200 operationer. Derfor kan Peter yde specialist rådgivning af sportsskader, muskel- og ledsmerter, brækkede knogler og forstuvninger samt tidligere og planlagte operative indgreb. Yderligere er han ansvarlig for forskningen på og uddannelsen af yngre læger på operation og behandling af skader på bevægeapparatet.

profile picture

Jakob Terkelsen

1.reservelæge i almen medicin Jakob Terkelsen har meget bred erfaring inden for talrige specialer og er ved at færdiggøre sin speciallæge uddannelse inden for almen medicin.

profile picture

Maj-Lise Thal Jensen

Jordemoder. Maj-Lise har 12 års erfaring som jordemoder. Hun brænder for fødslerne og stræber efter en fødslesoplevelse, hvor hele familien kommer styrkede, velinformerede og trygge igennem en naturlig del af livet. Maj-Lise er tilhænger af, at vi skal udnytte alle de kræfter og ressourcer vi har i os som mennesker, men samtidig ikke være bange for at benytte moderne viden og teknokologi.

profile picture

Rasmus Thomsen

Speciallæge. Rasmus Heje Thomsen er specialist i blodsygdomme og har ansvar for lymfekræft behandlingen på Roskilde sygehus. Rasmus har et stort kendskab til intern medicinske og hæmatologiske (blodsygdomme)problemstillinger fra flere hospitaler. Igennem flere år har Rasmus været tilknyttet University of Oxford, hvor fokus har været på faget Evidens-baseret medicin.

profile picture

Kirsten Todsen

ud af 1 bedømmelse

Sundhedsplejerske Kirsten Todsen har igennem sit virke mange års erfaring med råd og vejledning til familier med spædbørn, småbørn og skolebørn. Hun kan tilbyde hjælp til problemer omkring amning, kost, søvn, udvikling, opdragelse, selvværd m.v.

profile picture

Martin Tolsgaard

ud af 61 bedømmelser

1.reservelæge, lektor, ph.d., dr.med. Martin G. Tolsgaard har flere års erfaring med skadestuearbejde og behandling af akutte sygdomme. Han har arbejdet indenfor gynækologi, intern medicin, ortopædkirurgi, børnesygdomme, psykiatri og neurologi. Martin har desuden publiceret adskillige videnskabelige artikler om uddannelse indenfor medicin og kirurgi.