Handelsvilkår

Handelsvilkår

- for eLægen.dk© ved Nordic Health Innovations ApS (NHI).

Generelle betingelser

 1. Nærværende generelle vilkår for eLægen.dk er gældende for al samhandel med eLægen.dk.
 2. eLægen.dk tilbyder lægelig og sundhedsfaglig rådgivning via hjemmesiden og applikationer til smartphones og tablets i 2 former:
  a. Lægevagtskonsultation
  b. Specialistkonsultation
 3. Efter betaling får kunden adgang til en online konsultation med en læge/sundhedsfaglig person. Såfremt tekniske omstændigheder ikke tillader online konsultation, kan denne foretages telefonisk.
 4. Ved accept af nærværende vilkår erklærer kunden at have læst og forstået vilkårene
 5. Kunden skal være mindst 18 år for at benytte eLægen.dk’s online konsultation. Børn og unge skal have forældres (eller værges) tilladelse og handlen kan kun foretages af forældre.
 6. For optimal brug af eLægen.dk skal kunden have adgang til internettet med passende hastighed (minimum 300 kb/sek.). Kunden står selv for omkostningerne for denne forbindelse.

Lægelige og sundhedsfaglige vilkår

 1. I tilfælde af akut, alvorlig sygdom SKAL alarmcentralen på 1-1-2 kontaktes.
 2. Kunden skal give tilstrækkelige og relevante oplysninger om dennes sygdom eller tilstand til lægen/sundhedsfagligrådgiver.
 3. Kunden kan ikke kræve en bestemt diagnose, behandling eller henvisning. Der kan i udgangspunktet aldrig stilles diagnoser over telefon eller videkonsultationer. Det vil altid være lægens eller den sundhedsfaglige persons faglige skøn, der ligger til grund for rådgivning og vejledning.
 4. eLægen.dk benytter kun læger med dansk autorisation til selvstændigt virke.
 5. Hvis lægen vurderer, at der er behov for nærmere objektive undersøgelser, skal lægen vejlede patienten herom og eksempelvis henvise patienten til anden relevant læge.
 6. Lægen/sundhedsfaglig person er forpligtet til at føre patientjournal.
 7. Ved accept af handelsvilkår giver kunden tilladelse til, at eLægen.dk orienterer egen læge, således at patientbehandlingen fortsat er forankret hos denne. Kunden kan frabede sig denne service ved udtrykkelig anmodning.
 8. eLægen.dk foretager ikke vurderinger af andre lægers/sundhedsfaglige personers arbejde. Der rådgives kun indenfor den konkrete sygdom eller tilstand.
 9. Kunden skal forevise billedlegitimation ved begyndelsen af online konsultation for at fastslå identitet.

Handelsbetingelser

 1. Alle priser er i danske kroner (DKK) og fritaget for moms.
 2. Der accepteres følgende betalingskort: Visa-Dankort, MasterCard.
 3. De til enhver tid gældende priser fremgår af https://elaegen.dk/
 4. Prisen inkluderer én video online konsultation og omfatter således ikke yderligere undersøgelser.
 5. eLægen.dk forbeholder sig retten til at afvise kunder.
 6. eLægen.dk accepterer ikke nedsættende, bevidst skadelige eller stødende udsagn på dens blog eller rating system.
 7. eLægen.dk forbeholder sig retten til at afvise eller slette udsagn på dens blog eller rating systemet, som går imod dens værdier, etik og retningslinjer.

Fortrydelsesret

 1. Ved køb af lægevagtskonsultation frasiges fortrydelsesretten ved konsultationens start efter de første 20 sekunders konsultation.
 2. Ved køb af specialistkonsultation har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved (kontakt@elaegen.dk, tlf. +45 70 27 74 00)
 3. Denne fortrydelsesret frasiges ved konsultationens start.

Sikkerhed

 1. Personfølsomme information tilgås kun af autoriseret og for patienten relevante læger/sundhedsfaglig personer. Dvs. der er fortrolighed ml. kunden og lægen/sundhedsfaglig person.
 2. Hjemmesiden og applikationer er SSL certificeret. Dvs. indholdet er krypteret og sikret.
 3. eLægen.dk’s servere er placeret indenfor EU og benytter firewall.
 4. Oplysninger opbevares og behandles i fortroligt og videregives ikke til 3. part uden samtykke.
 5. eLægen.dk er omfattet af lovkravet om patientforsikring og derfor forsikret under TopDanmark.
 6. Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at udarbejde statistik, som vi bruger til at forbedre indholdet og til navigation på hjemmesiden. Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Persondatapolitik

 1. For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
  a. Navn
  b. cpr. nr.
  c. Adresse
  d. Telefon nr.
  e. e-mail.
  f. patientjournal

  Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere sundhedsfaglig rådgivning til dig. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sker det altid ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
 2. Personoplysningerne registreres hos NHI og opbevares i ti år, hvorefter oplysningerne slettes jf. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id...
 3. De dataansvarlige læger på eLægen.dk er Læge Martin Tolsgaard og Læge Adam Ghotbi.
 4. Kundeoplysninger opbevares jf. punkt 27. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
 5. Som registreret hos NHI har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven.
  Henvendelse i forbindelse hermed rettes til NHI via e-mail kontakt@elagen.dk.

Tekniske krav

 1. Du kan benytte følgende browser i seneste opdaterede versioner: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome på Mac eller Windows eller Linux. Du kan ikke benytte Safari.
 2. Du kan benytte iOS og Android styresystemer til smartphones og tablets.

Klager og reklamationer

Hvis du ønsker at reklamere, kan du rette henvendelse til:

eLægen.dk
Nordic Health Innovations ApS.
Ørholmgade 13.
København N
CVR-nr. 36506776

Sådan virker en videokonsultation?

Du kan se og tale med lægen direkte på skærmen, uanset hvor du er. Lægen kan derved få et præcist billede af dit problem og give dig kompetent vejledning og evt. henvisning eller recept.

Lægehjælp i trygge rammer

De fleste forældre ved, hvor stressende venteværelser kan være. Igennem en online lægekonsultation kan lægen se dit barn og tale med dig direkte i jeres egen stue. Det kan spare dig for at skulle tage fri fra arbejde for at tage til lægen.

Se speciallægen direkte online

Hvis man ønsker at se en speciallæge, går turen ofte gennem egen læge først og derefter vente på tid hos speciallægen. Gennem eLægen.dk kan du booke tid direkte hos speciallægen uden lange ventetider og modtage kvalificeret hjælp, når du har behovet.

Undgå ventetid og besvær

Hvis man har travlt på arbejdet, kan det være svært og dyrt at skulle tage fri for at gå til lægen. Med eLægen.dk kan du se og tale med lægen uden at skulle tage fri først. Uanset hvor du er, kan du tage lægen med i lommen gennem vores App, som virker til iPhone, Android og tablets. Det er nemt, bekvemt og ligetil.

Få en online lægekonsultation med privat lægevagt

KOM I GANG NU